[Dịch- Quick review] QNAP TS-1263U-RP , NAS 10GbE cho doanh nghiệp

QNAP Linux Station, mang cả thế giới Linux tới NAS của bạn

Giới thiệu và cài đặt:

Linux Station là một phần mềm của QNAP cho phép chạy song song trực tiếp một hệ điều hành Linux (hiện chỉ hỗ trợ Ubuntu) trên phần cứng của NAS.

[IMG]

Để cài đặt được Linux Station, NAS cần update lên bản QTS 4.2.1, với Container Station v1.3.85 hoặc mới hơn. Bản 4.2.1 cho một số NAS vẫn là beta nên có thể có một số tính năng chưa ổn định.

[IMG]

[IMG]

Ngoài ra QNAP cũng khuyến cáo sản phẩm NAS nên có 4GB RAM trở lên.

Sau khi cài đầy đủ Container Station và update lên QTS 4.2.1, chúng ta có thể cài đặt Linux Station từ App Center

Dự tính ngoài Ubuntu sẽ hỗ trợ cả Debian và Fedora nhưng hiện tại chỉ có Ubuntu 14.04 có thể cài đặt

[IMG]

Việc cài đặt diễn ra nhanh chóng, chỉ cần chọn và nhấn một nút, toàn bộ quá trình sẽ tự động thực hiện với thông báo % đã hoàn thành

[IMG]

[IMG]

Khi sử dụng Linux Station, HDStation sẽ tự động ngắt để tránh xung đột quyền điều khiển tín hiệu âm thành và hình ảnh.

Chúng ta có thể truy cập một các dễ dàng bằng trình duyện thông qua lựa chọn Remote Control, hoặc sử dụng SSH, hay cắm bàn phím và chuột để sử dụng như một máy bàn.

[IMG]

Linux Station cho phép chúng ta lựa chọn ba mức độ phân giải của Remote Desktop: L (Low), M(Medium) và H (High)

[IMG]

[IMG]

[IMG]

Ngoài ra chúng ta còn có thể lựa chọn dàn màn hình của Remote desktop ra toàn bộ màn hình trình duyệt

[IMG]

Username và password trùng với của NAS

Ubuntu có giao diện khá dễ dùng và đi kèm với nhiều phần mềm miễn phí.

[IMG]

Việc sử dụng NAS như một máy bàn với hệ điều hành tiêu chuẩn như Ubuntu giúp chúng ta dễ dàng tùy chỉnh và cài đặt các phần mềm. Cài đặt SSH server và truy cập thông qua SSH

[IMG]

Việc hỗ trợ các thiết bị phần cứng cũng đầy đủ và dễ dàng hơn .

Ngoài ra QNAP còn nhiều tính năng và phần mềm khác được hỗ trợ bởi QTS và các hãng phần mềm thứ ba.

Viết python với Python 2.7 tích hợp sẵn trong Ubuntu

http://img.prntscr.com/img?url=http://i.imgur.com/JdrlgkO.png

Lấy thông tin CPU bằng dòng lệnh

http://img.prntscr.com/img?url=http://i.imgur.com/jdpKFtT.png

Kiểm tra list các phần mềm đang chạy

http://img.prntscr.com/img?url=http://i.imgur.com/7WnFzVS.png

Khi chạy Linux Station thì tải RAM tăng đáng kể

[IMG]

Kết luận:

QNAP mang tới Linux Station để giúp người dùng chuyên nghiệp ( đặc biệt là lập trình viên) có thể sử dụng một môi trường quen thuộc, tích hợp tất cả các tính năng cần có vào một thiết bị duy nhất. Điều này cho phép tận dụng NAS cũng như giúp chúng ta có thể sử dụng môi trường lập trình quen thuộc ở bất cứ đâu. Với việc chạy như một module trong QTS, chỉ cần có thể kết nối mạng tới NAS của bạn, bạn có thể mở Linux Station và bắt đầu làm việc ở bất cứ đâu.

Tuy vậy một số giới hạn nhỏ là việc hỗ trợ các thiết bị USB, điều khiển trực tiếp từ Linux Station hiện tại khá hạn chế.